Dla młodzieży

W ramach Regent Teens’ Club oferujemy:

  • kursy dla młodzieży mogące kończyć się angielskim certyfikatem University of Cambridge Esol,
  • szybką i skuteczną naukę,
  • wysoką zdawalność egzaminów (gimnazjalnych i maturalnych),
  • dodatkowe materiały do nauki, książki możesz wypożyczyć z naszej biblioteki,
  • angielski metodą REGENT ASSIMILATION METHOD® prowadzony przez obcokrajowców oraz REGENT DUAL METHOD® prowadzony przez polskich i zagranicznych lektorów,
  • możliwość korzystania z aplikacji classroom w ramach Google for Education za pomocą której udostępniane są materiały dydaktyczne oraz przeprowadzane testy,
  • efektywne wykorzystanie czasu na lekcji i szybki postęp w nauce,
  • możliwość płatności w ratach,
  • możliwość dojazdu na zajęcia indywidualne (OTO – one to one – prowadzone przez polskich lektorów lub obcokrajowców).

Młodzież to liczna grupa naszych słuchaczy.
Większość dzieci Regenta po 12 roku życia kontynuuje naukę w grupach młodzieżowych.

Efektywne i atrakcyjne nauczanie

Zajęcia dla młodzieży oparte są na systemie dualnym – prowadzone są przemiennie przez polskich lektorów i cudzoziemców. Wykorzystujemy na nich wszystkie najnowsze techniki nauczania, by były jak najbardziej atrakcyjne i efektywne.

Na bieżąco monitorowane są postępy w nauce kursantów oraz stopień opanowywania poszczególnych umiejętności językowych. Atrakcyjność zajęć podnosi „kontakt z żywym językiem” – obcokrajowcy z USA, Anglii, Kanady są doskonałym sposobem na opanowanie umiejętności komunikacji w bardzo krótkim czasie. Polski lektor pomaga opanować struktury gramatyczne.

Ciekawe zajęcia urozmaicone dodatkowymi materiałami (filmy, gry, artykuły w oryginałach) oraz monitoring postępów (testy miesięczne i semestralne) gwarantują szybką i skuteczną naukę, której efektem jest najlepsza zdawalność matury naszej młodzieży.

Proonujemy EGZAMINY UNIWERSYTETU CAMBRIDGE ESOL kończące się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu FCE,CAE,CPE. Są one honorowane przez 95 % uczelni brytyjskich i europejskich.