Dla studentów

W ramach kursów językowych dla studentów oferujemy:

  • kursy dla studentów mogące kończyć się angielskim certyfikatem University of Cambridge Esol,
  • szybką i skuteczną naukę,
  • dodatkowe materiały do nauki, książki możesz wypożyczyć w naszej bibliotece,
  • możliwość korzystania z aplikacji classroom w ramach Google for Education zapomocą której udostępniane są materiały dydaktyczne oraz przeprowadzane testy,
  • niezawodne metody nauczania 
  • angielski metodą REGENT ASSIMILATION METHOD® prowadzony przez obcokrajowców oraz REGENT DUAL METHOD® prowadzony przez polskich i zagranicznych lektorów,
  • efektywne wykorzystanie czasu na lekcji i szybki postęp w nauce,
  • możliwość płatności w ratach,
  • możliwość dojazdu na zajęcia indywidualne (OTO – one to one – prowadzone przez polskich lektorów lub obcokrajowców)

Kursy dla studentów dają możliwość przygotowania do egzaminów państwowych lub podwyższenia umiejętności językowych na danym poziomie zaawansowania. 

SJO Regent oferuje przygotowanie do egzaminów CAMBRIDGE ESOL (FCE, CAE i CPE), które umożliwiają szybki dostęp do rynku pracy.

Kwalifikacje na kursy egzaminacyjne odbywają się na podstawie rozmowy i testów wstępnych, które można wykonać bezpłatnie w biurze szkoły.

Przed zgłoszeniem i wniesieniem opłaty egzaminacyjnej słuchacze szkoły Regent mają możliwość podejścia do egzaminu próbnego, który pozwala ocenić szansę zdania egzaminu właściwego. Egzamin próbny jest przeprowadzany i oceniany według tych samych kryteriów co egzamin wewnętrzny.

Dajemy gwarancję zdania egzaminów państwowych po ukończeniu naszego kursu!!!