Rejestracja na egzamin B2 First (FCE)

Zapraszamy do zapisu na egzamin Cambridge English B2 First (FCE) w sesji letniej.

Egzamin odbędzie się 4 czerwca 2022 r. (sobota) w siedzibie szkoły.

Cena egzaminu B2 First – 660 zł.

Zgłoszenia na egzamin przyjmujemy w formie elektronicznej na adres: biuro@regent.edu.pl lub w sekretariacie szkoły najpóźniej do 28 kwietnia 2022 r.

Ostatnim krokiem rejestracji jest dokonanie opłaty za egzamin na wskazany nr konta bankowego szkoły:

Santander Bank Polska I/O Elbląg 51 1090 2617 0000 0001 0134 1065

Uwaga! Wpłaty za egzamin należy dokonać w terminie do 28 kwietnia 2022 r.