Rejestracja na egzaminy Cambridge B2 First/CAE

Zapraszamy do zapisu na egzaminy Cambridge English B2 First i CAE w sesji letniej.

Oba egzaminy odbędą się 15 czerwca 2024 r. (sobota) w głównym budynku szkoły, przy ul. Królewieckiej 100.

Cena egzaminu B2 First – 795 zł. Cena egzaminu CAE – 860 zł.

Zgłoszenia na egzamin przyjmujemy w formie elektronicznej na adres: biuro@regent.edu.pl lub w sekretariacie szkoły najpóźniej do 20 kwietnia 2024 r.

Ostatnim krokiem rejestracji jest dokonanie opłaty za egzamin na wskazany nr konta bankowego szkoły: Santander Bank Polska I/O Elbląg 51 1090 2617 0000 0001 0134 1065

Uwaga! Wpłaty za egzamin należy dokonać w terminie do 20 kwietnia 2024 r.